age&work

בלוג

ראיון פסיבי או אקטיבי?

ראיון עבודה הוא המפגש הראשון שלך עם החברה שבה אתה מעוניין לעבוד. התפיסה הרווחת היא שמכיוון שזומנת לראיון אתה אמור לשבת בו ולענות על שאלות שהמראיין או המראיינים שואלים אותך. מפגש שבו אתה לכאורה פסיבי ותלוי במראיין.

פסיביות היא הטעות הגדולה ביותר שאתה יכול לעשות. פסיביות, מותירה את השליטה בידיים של המראיין. כאשר אתה פסיבי, אין לך שום שליטה על מה ואיך המראיין לומד עליך ומקבל את הרושם הרצוי מבחינתך שאתה אומנם מתאים לתפקיד.

המטרה המרכזית שלך בראיון עבודה היא להעביר כמה שיותר מודגש שאתה המועמד הכי טוב למשרה הזאת. אפשר להשיג זאת על ידי מספר פעולות קריטיות.

 • הכנה לראיון
  1. אין דרך להפחית בחשיבות של הכנה טובה לראיון. היא מתחילה בלימוד על החברה, האסטרטגיה שלה, התרבות הארגונית, מי האנשים שנמצאים בה, מי האנשים שיראיינו אותך, מה הם מחפשים.
  2. המשרה אליה אתה פונה, מה הדגשים להצלחה בה, מי עשה אותה לפני, מה בדיוק התכונות האישיות הדרושות למועמד למשרה, מה הרקע המקצועי שלו ועוד.
  3. אחרי שלמדת את כל הנ"ל אתה חייב להתמקד בהכנת "מסר" מרכזי אותו אתה רוצה להעביר למראיין, לנסח אותו ב 3 מימדים, מקצועי, אישיותי ומוטיבציוני. כול התשובות, הדוגמאות והסיפורים שתספר יסתובבו סביב ה"מסר" ויעצימו אותו עבורך.
 • הראיון עצמו
  1. 2 דגשים עיקריים. הראשון הוא לא לתת יותר מידע ממה שנשאל. אם השאלה רחבה ולא ממוקדת, העבר את המסר שלך ואז תשאל ספציפית במה המרואיין רוצה שתתמקד.
  2. דגש שני, הכן דוגמאות וסיפורים שמעבירים את המסרים שלך בכל המימדים.

מציאת המסר הנכון, הכנת התשובות והדוגמאות סביבו הן אומנות שצריך ללמוד ולתרגל היטב. כל ראיון צריך הכנה כזאת והמסרים יכולים להשתנות ממשרה למשרה בהתאם לשינויים בנתוניה.

אל תגיע לראיון ללא מסר מרכזי!

1