age&work

בלוג

קורות חיים הם לא ביוגרפיה

הקונספט הרווח הוא שכאשר כותבים את קורות החיים המטרה היא לכתוב מיני ביוגרפיה מקצועית של חייך.

טעות!

קורות חיים הם מסמך שיווקי אפילו מכירתי, המתאר מוצר (אתה) אשר רוצה לשווק/מכור את עצמו ללקוח המחפש "מוצר" כזה בהתאמה מקסימלית.

המטרה המרכזית של המסמך השיווקי הנקרא "קורות חיים" היא להציג את ניסיונך המקצועי הרלוונטי בהתאמה מקסימלית למשרה אליה אתה פונה.

מי שקורא את קורות חייך, מתעניין אך ורק (בשלב זה של תהליך הגיוס) עד כמה אתה עונה לדרישות המשרה שהוא פרסם. אם הוא יצטרך להתאמץ ולחפש במסמך את הדברים הרלוונטיים למשרה, הוא "יתעייף " ויניח את המסמך בצד.

התפקיד שלך הוא לבצע התאמות נכונות, כך שהקורא יקבל בדיוק את מה שהוא מחפש ויוכל להעריך עד כמה אתה מתאים.

תהליך ההתאמה מתחיל במיפוי המשרה מול קורות החיים אשר מתבצע בשיטת הרמזור (אדום, צהוב וירוק) . התהליך הוא סימון אזורים מתאימים, אזורים שדורשים התאמה (מילולית או עיצובית) ואזורים בהם אין התאמה.

השלב הבא הוא להחליט האם אני מתאים למשרה או לא (בהתאם למפת הצבעים) ואם להתאמץ לבצע התאמות כדי לשלוח או לוותר. שים לב שמשלוח של קורות חיים כאשר אין התאמה ברמה גבוהה (לפחות 80%) מסבה יותר נזק מאשר תועלת.

תהליך ההתאמה מתבצע עם הדגשה על מילות מפתח תואמות, הורדה ו/או הדגשה של נושאים רלוונטיים וכדומה.

רצוי להשתמש בכלים לביצוע בדיקת התאמה ולהבין כיצד לבצע עדכונים ושיפורים בק"ח בהתאם למשרה. במסגרת חממת Age&Work  לומדים ומשתמשים בכלים מתוחכמים שעוזרים בביצוע ההתאמות ומשפרים את היעילות של קורות החיים שלך.

0