OUTPLACEMENT – תוכנית השמה מחדש

בעולם התעסוקה של היום, צריך לדעת טוב איך לחפש משרות חדשות. עולם הגיוס השתכלל ומסנן עובדים בצורה הדוקה ומשוכללת יותר, מקורות הגיוס המועדפים עבור עובדים עם ניסיון משתנים ועוברים לערוצים אישיים  וייעודיים שצריך לדעת כיצד למצוא אותם ולהשתמש בהם.

עובדים מנוסים, בעיקר בגילאי 40+ נתקלים באתגרי חיפוש מאוד ייחודיים אשר שונים מעובדים צעירים יותר, בניסיון ו/או בגיל. השינוי בעולם התעסוקה והמאפיינים של עובדים אלו יוצרים מצב שמעמיד אותם במקרים רבים בעמדת נחיתות בהתמודדות על משרה או אפילו במציאה של משרה מתאימה לכישוריהם.

 

השמה מחדש עבור עובדים אלו היא קריטית במיוחד.

Age&Work מתמחה בהשמה מחדש של עובדים מנוסים בגילאים של מעל 40.

ב- Age&Work הבנו שהשמה מחדש רגילה איננה מספיקה למחפשי עבודה בכלל ולבני 40+ בפרט. הקשר הדו כיווני בין חברות ועובדים המבוסס על תהליך של גיוס ופיטורים צריך להיות הרמוני, זורם ומכבד את החברה ואת העובד.

כאשר עובד עוזב חברה מסוימת, הוא יחפש משרה בחברה אחרת. בצד השני של המטבע, חברה מגייסת, תמצא עובד שחברה אחרת נפרדה ממנו.

plus2

Work מהווה נקודת מפגש לכל הצדדים והיא מעניקה פתרונות של השמה מחדש עבור מחפש העבודה והחברה הנפרדת ממנו באופן שמאפשר שיתוף פעולה מלא בין הקהילות.

Age&Work מנהלת תוכנית שותפות Harmony+ עם חברות רבות בארץ. החברות משתתפות באופן פעיל בעזרה למחפשי העבודה במספר דרכים:

  • משלוח משרות לחברי הקהילה
  • מסלול תקשורת ייעודי עבור פונים למשרות
  • השתתפות פעילה בתרגול ואימון מחפשי העבודה

Harmony+  היא גישה שבה כל צד לוקח אחריות לנהוג בצורה הטובה ביותר עבורו ועבור הסביבה שבה הוא נמצא. התדמית של החברה והעובד נתפסים כחיובית, משתפת ותורמת לסביבה החברתית. שיתוף הפעולה בעולם תעסוקה תובעני וקשוח משתפר ותורם לכולם.

חברות וארגונים מוזמנים להצטרף לתוכנית ה"שותפות" עם Age&Work